Опрема за производство

24 групи на ЦЦЦ цетер и машини со 4 оски и 13 групи на машини за инјектирање со независна работилница без прашина